Curriculum Vitae download links:


Hieronder een lijst met vakken die ik gevolgd heb binnen mijn opleiding BSc Natuur- & Sterrenkunde

Physics
Atoom Fysica
Deeltjesfysica 1
Elektriciteit & Magnetisme
Elektrodynamica & Licht
Gecondenseerde Materie 1
Gecondenseerde Materie 2
Klassieke Mechanica 1
Klassieke Mechanica 2
Van Klassiek naar Quantum
Natuurkunde Practicum 1
Natuurkunde Practicum 2
Numerieke Natuurkunde
Project Natuurkunde 2(ITFA)
Research Practicum Natuurkunde
Speciale Relativiteitstheorie
Statistische Fysica
Theoretische Fysica Workshop (ITFA)
Theorie van Quantumgassen
Thermische Fysica
Trillingen & Golven
Quantumfysica 1
Quantumfysica 2
Astronomy
Astrofysica
Sterrenkunde 1
Mathematics
Calculus 1
Calculus 2
Lineaire Algebra
Wiskunde N2 (Fourier analysis)
Wiskunde N3 (Complex analysis)
Chemistry
Biochemie
Organische Chemie
Structuur in de Chemie
Other
Logica en de Linguistic Turn